Reklamačný poriadok

Pred nákupom v tomto e-shope sa zoznámte s obchodnými podmienkami, ktoré nájdete tu.

Podmienky predĺženej záruky 5 rokov na rám bicykla nájdete tu.

Zodpovednosť za vady, záruku a reklamácie (reklamačný poriadok) upravujú Obchodné podmienky v článku VIII.: tu.

Kupujúcemu sa odporúča zaslať reklamáciu písomne na adresu prevádzky predávajúceho, ktorá je Hutnícka 22, 040 01 Košice. Spoločne so sprievodným listom v ktorom sú popísanú dôvody reklamácie je nutné priložiť reklamovaný tovar a faktúru. Predávajúci kupujúcemu potvrdí uplatnenie reklamácie vyrozumením na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte. O výsledku reklamácie bude kupujúci vyrozumený na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte a písomne na adresu uvedenú v objednávke, príp. adresu uvedenú pri reklamácii.